Cayuga words/phrases starting with
"F"
Click on speaker icon to hear in MP3 format
ganegah,hsr[:yo: fabric (expensive)
heg<hne:s fabric (yardage)
og?hsa` face
gon-dr{h/:t Faithkeeper (female)
hon-dr{h/:t Faithkeeper (male)
gan,nag=hneh fall (autumn)
daw-`s,` fall (drop)
dewadewaw,ny=tkwa` fan
hatg<`s+he`s fan (sports)
[:n/h far
ohsn]:we` fast
]hs,: fat (animal)
h]hs,: fat (human)
h-`nih father
][hwa` fault
ohstwa:s`-h dewah?hde:s fawn
]hdr/:t fearful
ohsd]`dra` feather
ohs[da` feet
/nh=hgy,` female (animal)
ag?:gweh female (human)
ad,h<de` fence
sad/hgwa:s fever
on]:w,: fib
twadri:yo: fight (n.)
sadr[:yoh fight (v.)
sn?nheht fill ,v.)
sehts-, (you) find it
ganyu:d/` fingers
oj[`ohda` finger nails
seway,n<da` finish (v.)
ha`sw-hta` fireman
hana`sw-hta` firemen
wahswahta`gadr=hda` firetruck
oj]`da` fish
d-hsd,tra` fishhook
/dad+hny]ha` Fishing Dance
oj[`n/w-he`da` fishworm
hoj[hyu:ni fist (his)
sehsr?:nih fix it
oj[hsda` flame
dew-tsotwahs flea (animal)
on,h,`/:weh flint corn
ganehsd-:geh floor
ot=`tra` flour
aw<h,` flower
gay<:tw,h flowerbed
tr<`da` fly (n.)
d=hsd,h fly (v.)
ohw,`sta` foam
desy-`dro: fold (v.)
g-kwa` food
ohs[:`da` foot
dahsr[hw_hek force (v.)
on<:tsa` forearm
kag/g]:wah forest
gy]tg/nt forever (always)
esa`nig?h,h forget (v.)
h,g=htso forget it (let it go)
g_hs]gwa` fork
oh,d/:h-`se: forward (v.)
hehshaih fox
haw,n_h=:tge:` Frenchman
hwihshad/nt Friday
adao`tra`sh?`/h friendship
dey/datn/h/ny?t_hkwa` Friendship Dance
sgw-`_hda` frog
on/ny-:,` frozen
]hya` fruit
wada[hs,no:ni: fruit preserves
ohna`gehga=hd/h fry bread
sad`sg?d,h fry (v.)
gan?hnoh full
/gahda` full of food
 
Last updated: September 16, 2017