Cayuga words/phrases starting with
"B"
Click on speaker icon to hear in MP3 format
owi:ya:`ah baby
owihya:`-h gohdr=hda` baby carriage (stroller)
owi:ya:`-h gow,sh?:`/h baby items
owi:ya:`-h ogya`d}h-`ta` baby's bath table
owi:ya`-h /gya`d}h-i`ta` baby's bath tub
owi:ya`-h /tg=hdahsta` baby's bib
owi:ya`-h goy<hsra` baby's blanket
owi:ya`-h god-hditra` baby's socks
owi:ya`-h gadrehdag?: /gy<d_hkwa` baby's car seat
owi:ya`-h g}hgw<:nya` baby's clothing
owi:ya`-h gon-hda` baby's comb
owi:ya`-h dey/tg-:h/hkwa` baby's cradle
owi:ya`-h g/n-:kda` baby's crib
owi:ya`-h gogya`daw[`tra` baby's dress
owi:ya`-h /tg/hs}h-i`ta` baby's face cloth
owi:ya`-h gokw-` baby's food
owi:ya`-h gon?`gwa` baby's formula
owi:ya`-h goky<d_hkwa` baby's highchair
owi:ya`-h gotn-`tsotra` baby's jeans
owi:ya`-h god-`sta` baby's nightclothes
owi:ya`-h /tn-hta` baby's oil
owi:ya`-h /dete`tr-hta` baby's powder
owi:ya`-h g}hsd-`w,dra` baby's rattle
owi:ya`-h otn/`ao:h-:ta` baby's shampoo
owi:ya`-h g}hd-hgwa` baby's shoes
owi:ya`-h g}hsrek-: g}hgw<:nya` baby's snowsuit
owi:ya`-h gonoh-:`tra` baby's soap
owi:ya`-h godr=hda` baby's stroller
owi:ya`-h /tgahi`d-hkwa` baby's toys
owi:ya`-h hna`g#hk-:` gogya`daw[`tra` baby's undershirt
ges?hneh (my) back (v.)
wadadedr=`s gaya:d?:nihs backhoe
gwisgwis o`w-h/h bacon
g-ya:` bag
g_hehnaw<h,:s   bail elevator
degahehn]ha:s   bailer (for hay/straw)
hana`da?nihs   baker
,`nh]:tra` ball
dew,`nh=:ga:` ball deer
sragw-hdag/:   ball of your foot
otsg]da`   balsom fir
gy]:gyo:`   baltimore oriole
ona`g-` ohy-`   banana
ona`g-` ohy-` gr_h=:t   banana tree
h/w-d`isgohs   baptistry
/tnehg_hn[n#hsgeh   bar or hotel
ahsdehk-:` /de`sg/d-hkwa`   barbeque
hahn=ka`   bartender
deh,n<nh]:sta` ,`nh]:tra` baseball (ball)
deh,n<nho:s` baseball (game) (v.)
g_`-hdra`   basket
o`n]:ksa`   bass
sg_hs-k_ha/:`   bass (large-mouth)
oh]:dra`   basswood
adra`w{hsda` bat (animal)
/gya`d}ha[`ta`   bath tub
/daw`,d-hkwa`   bathing suit
/gya`d}hai`t-`geh   bathroom
ojihsda]gwa` beads
deg-ya/` beadwork
gasahe`d-y,tw,h   bean field
os-he`da`   beans
osahe`d-:t,: beans (dried)
osahe`d-:se:` beans (wax)
hny-gwai` bear
ogohstw<:`,:` beard
hnyagwa[` o`w-h/h   bear meat
seg?he:` beat (hit) (v.)
nagany-`g/` beaver
naganya`g?` o`w-h/h   beaver meat
snig?ha:k be careful (leave)
gan-:kda` bed
ji`n#hd]:ya` bedbug
on?hwesta` bedroom
enakdow=:kta`   bedspread
g`an-hg/htah   bee
onoh otsg<`,`   beech
otgw,hji-` okdehow-:n,`s   beets
oj=hw,da` bell
oks=`da` belly
sats=do:t belly button (your) (v.)
ag-w,h belong (mine)
atn-`gw[hdra` belt
wakyvd_hkw=s/`s   benches
deses-ge:t bend
ohy-` berry
w_hy-y,tw,h   berry field
gay,dow-:n,h   betting (longhouse)
g_hyad#hsradog<hdi`   Bible
dekn[ dewe`n{hsga]:t gadr=hda` bicycle
gow-:n,h   big
henahshedqdåhgwahs   bingo (males)
deyo`wal[hsd_ha/h   birch
j`id<:`,h bird
jid,`sh?:`/h   birds
saj]hih bite (v.)
sw,`d`a,:` black
gohow=:ya` black ash
gwid]`gwido:`   black breasted woodpecker
sw,`da`<:` niyohehd]`d,:   black loam
han-:d/h   black snake
ohsw-:tg,hs   black sucker
jogr[hs   blackbird
deyod_hy-kd/: blackberries
t?dakd/`   blackcaps
tr<`da` blackfly
oy<hsra` blanket
gahsdagw-:d_hgwahs   bleach
deg-y+hsta`   blender
deyeg_hgw=:g/h   blindness
otgw<has` blood
gatgw<hsåhai`s   bloodroot
ad=hswa` blouse
?hya`,:` blue
d[di:` blue jay
ohy-:ji` blueberries
/tgo`jony-`ta`   blush
k-/:wa` boat
/denyatsod_hkw-` gajihoh-:`   bobby pin
dagu:sg]:wah bobcat
oy-`da` body
syad-:g/: body (in your)
okw-/t boil (abscess)
ohnegany<h,hs boiling
ohsgy<da` bone
anaha]tra` bonnet
deyonrahd-` ehsd/h   boneset
ohyad/hsr?:d/`   book
deyoihsr=:s ohnegagr[` ahd-hgwa`   boots (rubber)
g}hsrehk-:` ahd-hgwa`   boots (winter)
ad]da:` bow (weapon)
desad,n/h?:nyo: bow (v.)
deyohs=:s gaj,`   bowl
d+h,nad-tg#he:s   boxing
haks-:`ah boy (child)
n{h':`uh   boy (little)
h/gw=h   boy (man)
haksa`das=:`ah   boy (teenage)
dey/tn/goh-:kta`   bra
/n,tsanh-hsta` bracelet
ony-ja` braids
oji`dr/w-had` brain
Tgan-d_hae:` Brantford
on-`da:` bread
ena`d-:kwa:   bread container
gase`atg<d/h ona`da:` bread (sour dough)
ena`da:naw<hd_hkwa`   bread steamer
otna`da?:d_hkwa`   breadpan
kn/gw-`geh breast
/de`ka?:d_hwa` breech cloth
ow-:de` breeze
o`da:[h d+ha`sgw-:d#ha`   bricklayer
w-hsg]h/h bridge
d-hsha: bring {v.)
deyoh[:`/h broken
dewaknig?hny`ag/h   brokenhearted (grieving)
gajih]ha:` brooch
dey/d,n]`sg`wita` broom
ohneg-:gri` broth
h_k+hji`ah brother (older)
he`g<:`eh brother (younger)
h=hs`a,:` brown
deshahs?d,h buckle it (v.)
dogriy-`g/`   buffalo (animal)
Degyohodr]:w,:   Buffalo (city)
gaksi:y]`s eksa,:d-hkwa`   buffet (dining room)
oji`n?:wa` bug
satn/hs?:nih build (a house) (v.)
gatse:n<` gad[`dr/`   buildings (farm yard)
g_h=hd/ne:s   bulldozer
og<h,`   bullet
sgwa`_had`g]:wah bullfrog
t[he`s bum (hobo)
on/hdag]:wah burdock
degyo`n<hs-h/h   Burlington
sats-:d/: bury (v.)
on?hda`   burrs
goya`d,n<hgwih bus
ganadag/hk-:` goya`dan,hgw`it-` gadr=hda`   bus (city bus)
gaksa`dan<hgwih   bus (school)
goya`dan,hgw[h had?:nye`s   busdriver
oh/dash?:`/h   bushes
oh?dag/:   bushes (in the)
gaditse:n<` hany]hs   butcher
e`wahiy-`kta`   butcher knife
e`wahiya`kt-` gan=sda:`   butcher's cutting board
owidr-:ta` butter
ewidra:t-:kwa`   butter dish
ji`dan-:w,` butterfly
gan/`gwat=`d/h buttermilk
gahny]`gwe:s butternut
ohna`ja` buttocks
ohny-hska:` button
sn[:n/h buy it (you) (v.)
 
Last updated: September 14, 2017